keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Työttömien ja syrjäytyneiden työväenluokka?


Luokkayhteiskunta murroksessa?


Iso-Britanniassa julkaistiin huhtikuun alussa tutkimus, jossa todettiin kolmen perinteisen yhteiskuntaluokan muuttuneen seitsemäksi. Eliitti ja prekariaatti muodostivat uusien luokkien ääripäät. Näiden väliin oli sijoitettu perinteinen työväki, palvelutyöntekijät, uusien alojen varakkaat työntekijät, teknisen alan työntekijät (tutummin nörttiluokka) sekä vakiintunut keskiluokka. Saarivaltion kaltaisessa vakiintuneessa luokkayhteiskunnassa tutkimus sai odotetun runsaasti huomiota.


Tutkimuksessa luokkia jaoteltiin muun muassa varallisuuden, harrastusten ja sosiaalisten piirien mukaan. Erityisesti varallisuuden ja tulojen merkitystä luokan määräytymisessä arvosteltiin. Lehtien kommenteissa käyty keskustelu kuitenkin vahvisti tutkimuksen olennaisimman annin; luokkarajoja on yhä vaikeampi määrittää toisaalta sosiaalisen liikkuvuuden ja toisaalta työelämän murrosten takia. Keskusteluissa pohdittiin myös sitä, ketkä todella kuuluvat nyky-Britannian alaluokkaan. Prekariaattiin kuuluviksi ehdotettiin pätkätyöläisten lisäksi erityisesti työttömiä.


Tutkimusta arvosteltiin myös siitä, ettei se ottanut huomioon luokkien välisiä suhteita. Keskiluokkien keskinäiset tuloerot ovat pienempiä kuin erot prekariaattiin tai eliittiin. Toisaalta perinteinen työväenluokka eroaa tutkimuksessa keskiluokasta pikemmin harrastusten ja sosiaalisten piirien kuin tulotason perusteella.Uudenlaiset ammatit ja omistajuuden siirtyminen anonyymeille sijoittajille hämmentää osaltaan luokkajakoa.


Tuotanto on siirtynyt suurelta osin ulkomaille ja yritykset tekevät työntekijöitä koskevat päätökset osakekurssien mukaan. Niihin vaikuttaminen on vaikeaa niin keski- kuin työväenluokallekin. Poliittinen valta saattaa olla aivan yhtä kaukana keskiluokkaiselta konsultilta kuin tehdastyöläiseltä. Lisäksi yleinen vaurastuminen on johtanut tilanteeseen, jossa massalla menee lopulta aivan hyvin. Tilanne tulee toki muuttumaan jos tuloerot jatkavat kasvuaan.


Varallisuus ei ehkä olekaan merkittävin luokkaeroja selittävä tekijä. Kyse on rahan lisäksi  mahdollisuudesta vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Työväki on edelleen järjestäytynyt ammattiyhdistyksiin mutta prekariaatti pärjää yksin.
 

Osattomien luokka


Suomi on tuskin koskaan ollut aivan Ison-Britannian kaltainen luokkayhteiskunta. Kasvavien tuloerojen aikakaudella on kuitenkin taas ajankohtaista pohtia millaiset mahdollisuudet eri ryhmillä on yhteiskunnassa vaikuttaa. Vaikka luokkaerot eivät Suomessa perustu vuosisataisiin sukukohtaloihin, päädytään erilaisista lähtökohdista edelleen erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin.


Jos luokkajakoa pohtii yhteiskunnallisen vaikutusvallan kautta, alimpaan kastiin eli prekariaattiin lie Suomessa sijoitettava työttömät, toimeentulotuella elävät ja ainakin osa niin kutsutuista syrjäytyneistä. Opiskelijoita voi tuskin tähän ryhmään laskea, sillä he ovat järjestelmässä sisällä ja heillä on vahvat etujärjestönsä. Sama pätee eläkeläisiin. Sen sijaan työttömät ja ne, joiden ajankäytölle ei löydy selvää kategoriaa, ovat järjestelmän ulkopuolella tai pikemmin sen armoilla.


Kiinnostava piirre alimpaan luokkaan putoavissa on se, että status voi äkkiä muuttua työn tai opiskelupaikan saannin myötä. Kuitenkin niin kauan kuin henkilö ei ole yhteiskunnan tuottava osa, hän on sen ulkopuolella. Sosiaaliturvan varassa elävää hallitaan tarkemmin kuin muita. Tärkeintä on päästä johonkin hyväksyttyyn kategoriaan, oli se sitten pitkäaikaistyötön tai työkyvyttömyyseläkeläinen. Prekariaatti on muiden armoilla eikä sillä ehkä olekaan muuta yhteistä kuin rajatut osallistumismahdollisuudet.


Luokat onkin nähtävä valtataistelun osapuolina. Pelkän varallisuuden tai erilaisten kulttuuriharrastusten perusteella saadaan vain pinnallinen kuva siitä, minkälaisia intressejä ryhmillä yhteiskunnassa on. Työväen ja ylemmän keskiluokan edut eivät välttämättä osu yksiin mutta prekariaatti on yksin kaikkia muita vastaan. Tuotantosuhteet eivät enää pysty määrittämään työväkeä eikä tulotaso keskiluokkaa. Suurin luokkajako tuntuukin nyt kulkevat yhteiskuntaan kuuluvien ja kuulumattomien välillä.


Lisätietoa LSE:n ja Manchesterin yliopiston luokkatutkimuksesta BBC:n sivuilta: http://www.bbc.co.uk/science/0/21970879

Kirjoittaja on ROSO:n sihteeri, joka onnistui tämänkin jutun kirjoittamisen ajan välttelemään graduaan.

- Elina Saario

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti