keskiviikko 21. syyskuuta 2011

Stereotyyppistä sanailua Vihaillassa

Eilen (22.9) Yle:llä oli vihailta, jossa nuoret järjestöjen edustajat ja tutkijat keskustelivat vihapuheesta. Illan aikana keskusteltiin lisäksi mm. anarkisteista ja ääriliikkeistä sekä oikealla että vasemmalla. Keskustelu urautui usein vasemmisto-oikeisto jaotteluksi ja syyttelyksi. Toisia puolustettiin ja toisia syyteltiin. Vaikka keskustelijat olivat osaavia ja viisaita nuoria, keskustelu pyöri siis epäolennaisuuksien ympärillä. Osittain myös keskustelun vetäjistä johtuen tilanteessa ei päästy todellisiin ongelmakysymyksiin kiinni.

On ihmeellistä, miten nykypäivänäkin on näin vahvat stereotypiat, joita ei tunnisteta tai ainakaan ei pyritä niistä eroon. Päinvastoin, niitä viljellään entistä enemmän erityisesti pyrkimyksenä olla yleisen poliittisen retoriikan vastapainona. Vihaillassakin lensivät kommunistit ja anarkistit. Myös keskustelu symboleista ja niiden käytöstä oli mielenkiintoinen. Toisaalta oikeiston omaksumat isänmaalliset symbolit koettiin hyväksyttävänä, mutta vihreiden leijonan käyttö erikoisena. Vaikuttaa, että vasemmistoon ja punavihreään linjaan suhtaudutaan epäisänmaallisena eikä sen ole soveliasta käyttää isänmaallisia symboleita. Toisaalta kuva epäisänmaallisuudesta muodostuu juuri siitä, ettei symboleita käytetä. Demareihinkin viitataan usein kommunisteina, jotka haluavat luoda Suomeen kommunistisen diktatuurin sekä häkellytään, jos demarilla on risti kaulassa. Demareitakin on monenlaisia. Toiset kuuluvat kirkkoon, toiset eivät eikä se välttämättä ole suoraan verrannollinen henkilön kantoihin. Esimerkiksi kirkon ja valtion erottamiseen liittyy monia asioita: kenellä oikeus avioliittoon vihkimiseen tai millainen on uskonnon asema koulutuksessa.

Toisien ryhmien jäseniä pyritään usein luokittelemaan ja siten luomaan stereotypioita. Vaikka ihmismieli toimii näin, on tärkeää, että yleistyksistä pyrittäisiin eroon. Täysin homogeenistä ryhmää ei ole olemassakaan. Ei ole kahta samanlaista demaria tai perussuomalaista. Kaikki ajattelevat omilla aivoillaan ja toimivat eri tavoin. On siten loukkaavaa leimata kaikkia yhden sanan alle.

Yrittäkäämme havaita stereotypiat ja päästä niistä eroon.

Maria-Riitta Järvelä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti